CVBART logo
Kontakt:

Catarina von Baumgarten
Karlavägen 15
114 31 Stockholm

catarinavonbaumgarten@yahoo.se
+46 70 413 40 45
www.cvbart.se

CVB ART köper och säljer konst av högkvalité med inriktning på svenskt måleri från slutet av 1800-talet till samtidskonst. Tyngdpunkten ligger på det svenska friluftsmåleriet från 1800-talets slut.

CVB ART drivs och ägs av Catarina von Baumgarten som har en lång erfarenhet i konstbranschen bl. a. från Bukowskis. Efter att under flera år bedrivit konsthandel utan fast adress och endast deltagit på mässor har nu Catarina von Baumgarten öppnat CVB ART Konstahandel på Karlavägen 15 i Stockholm.

Här kommer utställningar att visas regelbundet med konstverk från den egna samlingen men också verk av samtida konstnärer.

”Tilly” Porträtt av Patrik Graham

”Tilly” Porträtt av Patrik Graham